Yandex translate API

Пример использования Yandex translate API:
function translate(text, sl, tl, success){ $.ajax({ url: 'http://translate.yandex.ru/tr.json/translate?srv=tr-text&id=812c6278-0-0&reason=auto', dataType: 'jsonp', data: { text: text, // text to translate lang: sl+'-'+tl },success: function(result) { success(result); },error: function(XMLHttpRequest, errorMsg, errorThrown) { alert(errorMsg); } }); } // Пример translate("test", 'en','ru', function(response){ alert(response); });
Работающий пример использования API переводчика здесь.