Толковый словарь русского языка. Поиск по слову, типу, синониму, антониму и описанию. Словарь ударений.
Найдено определений: 4
роа бастос аугусто роа бастос аугусто
энциклопедический словарь

Ро́а Ба́стос Аугусто (Roa Bastos) (р. 1917), парагвайский писатель. Сборник рассказов «Гром среди листвы» (1953). Романы из парагвайской жизни «Сын человеческий» (1960), «Я, Верховный» (1974).

* * *

РОА БАСТОС Аугусто - РО́А БА́СТОС (Roа Bastos) Аугусто (р. 1917), парагвайский писатель. Сборник рассказов «Гром среди листвы» (1953). Романы из парагвайской жизни «Сын человеческий» (1960), «Я, Верховный» (1974).

большой энциклопедический словарь

РОА БАСТОС (Roа Bastos) Аугусто (р. 1917) - парагвайский писатель. Сборник рассказов "Гром среди листвы" (1953). Романы из парагвайской жизни "Сын человеческий" (1960), "Я, Верховный" (1974).

полезные сервисы
роа бастос (roa bastos) аугусто роа бастос (roa bastos) аугусто
большой энциклопедический словарь

Ро́а Ба́стос (Roa Bastos) Аугусто (р. 1917), парагвайский писатель. Сборник рассказов «Гром среди листвы» (1953). Романы из парагвайской жизни «Сын человеческий» (1960), «Я, Верховный» (1974).

полезные сервисы
маори маори
определитель языков

He nui pohue toro za raro. Tangia te wai to waha. He kotuku

rerenga tahi i te tau. Te waka pukatea, te waka kohekohe. Rangitihi

upoko i takaia ki te akatea. Keiwhawhati noa mai te rau o te rata. He

toa piki rakau, he kai na te pakiaka. He kaihua ki uta, he toka hapuku

ki te moana. Ou mahi e te kawau moa roa. Ko Hine-titama koe, matawai ana

te whatu i te tirohanga. Waiho ma te whakama e patu. He kura tangata e

kore a rokohanga, he kura whenua ke rokohanga. E koro e ngaro, he takere

waka nui. He wahine, he whenua, e ngaro i te tangata. He ua ki te po, he

paewai ki te ao. Te mate ki te tamaite he pakaru niao, te mate ia ite

mahine he pakaru takere waka.

***

He toa taua, ma te taua; he toa piki pari ma te pari, te

toa mahi kai ma te huhu. Te tangata i te whakautu, whakana-konakotia, te

tangata i te whakautu kore ko koia kia tatahi.

Алфавит

Aa, Ee, Hh, Ii, Kk, Mm, Nn, Ng ng, Oo, Pp, Rr,

Tt, Uu, Ww, Wh wh.

Отсутствуют буквы b, c, d, f, g, j, l, q, s,

v, x, y, z. Характерным является наличие диграфа

lang="mi">wh. Часто встречаются служебные слова ki, he,

te, e, i.

Язык маори распространен на Северном острове Новой

Зеландии; на нём говорит около 116 тыс. человек.

Принадлежит к полинезийской группе малайско-полинезийских

языков.

полезные сервисы