gorilla gorilla ɡəˈrɪlə
 1. зоол. горилла (Gorilla gorilla)
 2. разг. страшилище
 3. жарг. убийца, бандит
guerilla guerilla ɡəˈrɪlə
 1. партизан; боец
 2. партизанская война
  guerilla warrior ― партизан
  guerilla movement ― партизанское движение
guerrilla guerrilla ɡəˈrɪlə
 1. партизан; боец
 2. партизанская война
  guerrilla warrior ― партизан
  guerrilla movement ― партизанское движение
guerrilla strike guerrilla strike ɡəˈrɪlə ̈ɪstraɪk
  разг. несанкционированная забастовка