challah challah ˈhɑːlə
    кул. хала
haler haler ˈhɑːlə
    геллер (1(100 чешской кроны)