cathode cathode ˈkæθəud
    физ. катод
cathode beam cathode beam ˈkæθəud bi:m
    физ. электронный пучок
cathode-ray cathode-ray ˈkæθəud - ̈ɪreɪ
    эл. электронно-лучевой
cathode-ray tube cathode-ray tube ˈkæθəud - ̈ɪreɪ tju:b
    физ. эл. электронно-лучевая трубка, ЭЛТ
kathode kathode ˈkæθəud
    физ. катод