cedar cedar ˈsi:də
 1. бот. кедр настоящий (Cedrus gen.)
  cedar of Lebanon ― ливанский кедр (Cedrus libany)
  cedar nuts ― кедровые орехи
  cedar forest ― кедровник
 2. бот. можжевельник (Juniperus)
 3. бот. кипарис (Cupressus)
 4. древесина кедра
cedar pine cedar pine ˈsi:də ̈ɪpaɪn
  бот. сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica)
cedar waxwing cedar waxwing ˈsi:də ˈwakswɪŋ
  зоол. свиристель (Bombycilla garrula)
seeder seeder ˈsi:də
  с-х. сеялка