galaxy galaxy ˈɡæləksɪ
  1. астр. Млечный путь, Галактика
  2. галактика
    galaxy of galaxies ― астр. метагалактика
  3. плеяда
    a galaxy of talent ― плеяда талантливых людей